Finnish

 • Author: Seppo Äyräväinen

Finnish translation

Plug-in code

{
  "sEmptyTable":  "Ei näytettäviä tuloksia.",
  "sInfo":     "Näytetään rivit _START_ - _END_ (yhteensä _TOTAL_ )",
  "sInfoEmpty":  "Näytetään 0 - 0 (yhteensä 0)",
  "sInfoFiltered": "(suodatettu _MAX_ tuloksen joukosta)",
  "sInfoPostFix": "",
  "sInfoThousands": ",",
  "sLengthMenu":  "Näytä kerralla _MENU_ riviä",
  "sLoadingRecords": "Ladataan...", 
  "sProcessing":  "Hetkinen...",
  "sSearch":    "Etsi:",
  "sZeroRecords": "Tietoja ei löytynyt",
  "oPaginate": {
    "sFirst":  "Ensimmäinen",
    "sLast":   "Viimeinen",
    "sNext":   "Seuraava",
    "sPrevious": "Edellinen"
  },
  "oAria": {
    "sSortAscending": ": lajittele sarake nousevasti",
    "sSortDescending": ": lajittele sarake laskevasti"
  },
  "select": {
    "rows": {
      "_": "Valittuna %d riviä",
      "0": "Klikkaa riviä valitaksesi sen",
      "1": "Valittuna vain yksi rivi"
    }
  },
  "buttons": {
    "copy": "Kopioi",
    "copySuccess": {
      "1": "Yksi rivi kopioitu leikepöydälle",
      "_": "%d riviä kopioitu leikepöydälle"
    },
    "copyTitle": "Kopioi leikepöydälle",
    "copyKeys": "Paina <i>ctrl</i> tai <i>\u2318</i> + <i>C</i> kopioidaksesi taulukon arvot<br> leikepöydälle. <br><br>Peruuttaaksesi klikkaa tähän tai Esc."
  }
}

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!