Icelandic

 • Author: Finnur Kolbeinsson

Icelandic translation

Plug-in code

{
  "sEmptyTable":   "Engin gögn eru í þessari töflu",
  "sInfo":      "Sýni _START_ til _END_ af _TOTAL_ færslum",
  "sInfoEmpty":   "Sýni 0 til 0 af 0 færslum",
  "sInfoFiltered":  "(síað út frá _MAX_ færslum)",
  "sInfoPostFix":  "",
  "sInfoThousands": ".",
  "sLengthMenu":   "Sýna _MENU_ færslur",
  "sLoadingRecords": "Hleð...",
  "sProcessing":   "Úrvinnsla...",
  "sSearch":     "Leita:",
  "sZeroRecords":  "Engar færslur fundust",
  "oPaginate": {
    "sFirst":  "Fyrsta",
    "sLast":   "Síðasta",
    "sNext":   "Næsta",
    "sPrevious": "Fyrri"
  },
  "oAria": {
    "sSortAscending": ": virkja til að raða dálki í hækkandi röð",
    "sSortDescending": ": virkja til að raða dálki lækkandi í röð"
  }
}

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!