Turkish translation for DataTables

 • Author: Umit Gorkem & Erdal TA?KESEN
 • Author: Alperen Koylu
 • Author: Muhammed
 • Author: 畤han Elma
 • Author: ahmeT
 • Author: enes malik bakacak
Language Plug-in for Turkish

Plug-in code


{
  "emptyTable": "Tabloda herhangi bir veri mevcut deil",
  "info": "_TOTAL_ kay覺ttan _START_ - _END_ aras覺ndaki kay覺tlar gösteriliyor",
  "infoEmpty": "Kay覺t yok",
  "infoFiltered": "(_MAX_ kay覺t içerisinden bulunan)",
  "infoThousands": ".",
  "lengthMenu": "Sayfada _MENU_ kay覺t göster",
  "loadingRecords": "Yükleniyor...",
  "processing": "襤leniyor...",
  "search": "Ara:",
  "zeroRecords": "Eleen kay覺t bulunamad覺",
  "paginate": {
    "first": "襤lk",
    "last": "Son",
    "next": "Sonraki",
    "previous": "Önceki"
  },
  "aria": {
    "sortAscending": ": artan sütun s覺ralamas覺n覺 aktifletir",
    "sortDescending": ": azalan sütun s覺ralamas覺n覺 aktifletir"
  },
  "select": {
    "rows": {
      "_": "%d kay覺t seçildi",
      "1": "1 kay覺t seçildi"
    },
    "cells": {
      "1": "1 hücre seçildi",
      "_": "%d hücre seçildi"
    },
    "columns": {
      "1": "1 sütun seçildi",
      "_": "%d sütun seçildi"
    }
  },
  "autoFill": {
    "cancel": "襤ptal",
    "fillHorizontal": "Hücreleri yatay olarak doldur",
    "fillVertical": "Hücreleri dikey olarak doldur",
    "fill": "Bütün hücreleri <i>%d<\/i> ile doldur"
  },
  "buttons": {
    "collection": "Koleksiyon <span class=\"ui-button-icon-primary ui-icon ui-icon-triangle-1-s\"><\/span>",
    "colvis": "Sütun görünürlüü",
    "colvisRestore": "Görünürlüü eski haline getir",
    "copySuccess": {
      "1": "1 sat覺r panoya kopyaland覺",
      "_": "%ds sat覺r panoya kopyaland覺"
    },
    "copyTitle": "Panoya kopyala",
    "csv": "CSV",
    "excel": "Excel",
    "pageLength": {
      "-1": "Bütün sat覺rlar覺 göster",
      "_": "%d sat覺r göster"
    },
    "pdf": "PDF",
    "print": "Yazd覺r",
    "copy": "Kopyala",
    "copyKeys": "Tablodaki veriyi kopyalamak için CTRL veya u2318 + C tular覺na bas覺n覺z. 襤ptal etmek için bu mesaja t覺klay覺n veya escape tuuna bas覺n.",
    "createState": "uanki Görünümü Kaydet",
    "removeAllStates": "Tüm Görünümleri Sil",
    "removeState": "Aktif Görünümü Sil",
    "renameState": "Aktif Görünümün Ad覺n覺 Deitir",
    "savedStates": "Kaydedilmi Görünümler",
    "stateRestore": "Görünüm -&gt; %d",
    "updateState": "Aktif Görünümün Güncelle"
  },
  "searchBuilder": {
    "add": "Koul Ekle",
    "button": {
      "0": "Arama Oluturucu",
      "_": "Arama Oluturucu (%d)"
    },
    "condition": "Koul",
    "conditions": {
      "date": {
        "after": "Sonra",
        "before": "Önce",
        "between": "Aras覺nda",
        "empty": "Bo",
        "equals": "Eittir",
        "not": "Deildir",
        "notBetween": "D覺覺nda",
        "notEmpty": "Dolu"
      },
      "number": {
        "between": "Aras覺nda",
        "empty": "Bo",
        "equals": "Eittir",
        "gt": "Büyüktür",
        "gte": "Büyük eittir",
        "lt": "Küçüktür",
        "lte": "Küçük eittir",
        "not": "Deildir",
        "notBetween": "D覺覺nda",
        "notEmpty": "Dolu"
      },
      "string": {
        "contains": "襤çerir",
        "empty": "Bo",
        "endsWith": "襤le biter",
        "equals": "Eittir",
        "not": "Deildir",
        "notEmpty": "Dolu",
        "startsWith": "襤le balar",
        "notContains": "襤çermeyen",
        "notStarts": "Balamayan",
        "notEnds": "Bitmeyen"
      },
      "array": {
        "contains": "襤çerir",
        "empty": "Bo",
        "equals": "Eittir",
        "not": "Deildir",
        "notEmpty": "Dolu",
        "without": "Hariç"
      }
    },
    "data": "Veri",
    "deleteTitle": "Filtreleme kural覺n覺 silin",
    "leftTitle": "Kriteri d覺ar覺 ç覺kart",
    "logicAnd": "ve",
    "logicOr": "veya",
    "rightTitle": "Kriteri içeri al",
    "title": {
      "0": "Arama Oluturucu",
      "_": "Arama Oluturucu (%d)"
    },
    "value": "Deer",
    "clearAll": "Filtreleri Temizle"
  },
  "searchPanes": {
    "clearMessage": "Hepsini Temizle",
    "collapse": {
      "0": "Arama Bölmesi",
      "_": "Arama Bölmesi (%d)"
    },
    "count": "{total}",
    "countFiltered": "{shown}\/{total}",
    "emptyPanes": "Arama Bölmesi yok",
    "loadMessage": "Arama Bölmeleri yükleniyor ...",
    "title": "Etkin filtreler - %d",
    "showMessage": "Tümünü Göster",
    "collapseMessage": "Tümünü Gizle"
  },
  "thousands": ".",
  "datetime": {
    "amPm": [
      "öö",
      "ös"
    ],
    "hours": "Saat",
    "minutes": "Dakika",
    "next": "Sonraki",
    "previous": "Önceki",
    "seconds": "Saniye",
    "unknown": "Bilinmeyen",
    "weekdays": {
      "6": "Paz",
      "5": "Cmt",
      "4": "Cum",
      "3": "Per",
      "2": "Çar",
      "1": "Sal",
      "0": "Pzt"
    },
    "months": {
      "9": "Ekim",
      "8": "Eylül",
      "7": "Austos",
      "6": "Temmuz",
      "5": "Haziran",
      "4": "May覺s",
      "3": "Nisan",
      "2": "Mart",
      "11": "Aral覺k",
      "10": "Kas覺m",
      "1": "ubat",
      "0": "Ocak"
    }
  },
  "decimal": ",",
  "editor": {
    "close": "Kapat",
    "create": {
      "button": "Yeni",
      "submit": "Kaydet",
      "title": "Yeni kay覺t olutur"
    },
    "edit": {
      "button": "Düzenle",
      "submit": "Güncelle",
      "title": "Kayd覺 düzenle"
    },
    "error": {
      "system": "Bir sistem hatas覺 olutu (Ayr覺nt覺l覺 bilgi)"
    },
    "multi": {
      "info": "Seçili kay覺tlar bu alanda farkl覺 deerler içeriyor. Seçili kay覺tlar覺n hepsinde bu alana ayn覺 deeri atamak için buraya t覺klay覺n; aksi halde her kay覺t bu alanda kendi deerini koruyacak.",
      "noMulti": "Bu alan bir grup olarak deil ancak tekil olarak düzenlenebilir.",
      "restore": "Deiiklikleri geri al",
      "title": "Çoklu deer"
    },
    "remove": {
      "button": "Sil",
      "confirm": {
        "_": "%d adet kayd覺 silmek istediinize emin misiniz?",
        "1": "Bu kayd覺 silmek istediinizden emin misiniz?"
      },
      "submit": "Sil",
      "title": "Kay覺tlar覺 sil"
    }
  },
  "stateRestore": {
    "creationModal": {
      "button": "Kaydet",
      "columns": {
        "search": "Kolon Aramas覺",
        "visible": "Kolon Görünümü"
      },
      "name": "Görünüm 襤smi",
      "order": "S覺ralama",
      "paging": "Sayfalama",
      "scroller": "Kayd覺rma (Scrool)",
      "search": "Arama",
      "searchBuilder": "Arama Oluturucu",
      "select": "Seçimler",
      "title": "Yeni Görünüm Olutur",
      "toggleLabel": "Kaydedilecek Olanlar"
    },
    "duplicateError": "Bu Görünüm Daha Önce Tan覺mlanm覺",
    "emptyError": "Görünüm Bo Olamaz",
    "emptyStates": "Herhangi Bir Görünüm Yok",
    "removeConfirm": "Görünümü Silmek 襤stediinize Eminminisiniz?",
    "removeError": "Görünüm Silinemedi",
    "removeJoiner": "ve",
    "removeSubmit": "Sil",
    "removeTitle": "Görünüm Sil",
    "renameButton": "Deitir",
    "renameLabel": "Görünüme Yeni 襤sim Ver -&gt; %s:",
    "renameTitle": "Görünüm 襤smini Deitir"
  }
} 

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN. Additionally, the CDN holds the latest release, while the translation above includes the latest changes which may not yet have been released.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!