Polish

 • Author: Tomasz Kowalski

Polish translation

Plug-in code

{
  "processing":   "Przetwarzanie...",
  "search":     "Szukaj:",
  "lengthMenu":   "Pokaż _MENU_ pozycji",
  "info":      "Pozycje od _START_ do _END_ z _TOTAL_ łącznie",
  "infoEmpty":   "Pozycji 0 z 0 dostępnych",
  "infoFiltered":  "(filtrowanie spośród _MAX_ dostępnych pozycji)",
  "infoPostFix":  "",
  "loadingRecords": "Wczytywanie...",
  "zeroRecords":  "Nie znaleziono pasujących pozycji",
  "emptyTable":   "Brak danych",
  "paginate": {
    "first":   "Pierwsza",
    "previous":  "Poprzednia",
    "next":    "Następna",
    "last":    "Ostatnia"
  },
  "aria": {
    "sortAscending": ": aktywuj, by posortować kolumnę rosnąco",
    "sortDescending": ": aktywuj, by posortować kolumnę malejąco"
  }
}

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!